Disseny d'un regulador proporcional (P) en el lloc geomètric de les arrels.

   

    Adolfo Hilario

Modificació de l'estructura d'un sistema de control realimentat perquè la posició dels pols de llaç tancat siguen els desitjats (en funció de les especificacions de funcionament).
Relació entre la posició dels pols i zeros al pla de Gauss i la resposta temporal d'un sistema continu lineal realimentat i controlat amb un regulador de tipus proporcional (P).

                    

Guany de la planta


Pol 1 de
la plantaPol 2 de
la plantaGuany estàtic
del sensorConstant de
temps del
sensorPic de
sobrepassamentTemps
d'establimentInterval per
mesurar ts
 
 

© Área de Sistemas de Información y Comunicaciones - 2022